BẢO HIỂM TỬ KỲ

“Bảo Hiểm Tử Kỳ” là một sản phẩm mang tính chất bảo vệ thuần túy. Nếu Người được bảo hiểm không may tử vong trong thời hạn hiệu lực hợp đồng, Hanwha Life Vietnam sẽ chi trả ngay 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm này.

Một số thông tin cần biết về sản phẩm:

  • Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: 5-59 tuổi.
  • Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi.
  • Thời hạn hợp đồng: 6-22 năm.

cong ty bao hiem gnc

BẢO HIỂM TỬ KỲ
5 (100%) 13 votes