Hội thảo huấn luyện quản lý kinh doanh

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2018 chi nhánh văn phòng GNC Hải Phòng đã tổ chức chương trình huấn luyện quản lý kinh doanh.

Hình ảnh hội thảo huấn luyện quản lý kinh doanh

Hội thảo huấn luyện quản lý kinh doanh
5 (100%) 14 votes